The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

CT12
預購
ANIUS|複方精油
NT$ 1,250

CT12

10ML
預購
NT$ 1,250
CT13
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 3,900

CT13

10ML
NT$ 3,900
CT14A
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,050

CT14A

10ML
NT$ 1,050
CT14B
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,050

CT14B

10ML
NT$ 1,050
CT18
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,600

CT18

10ML
NT$ 1,600
CT19
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,500

CT19

10ML
NT$ 1,500
CT20
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 600

CT20

10ML
NT$ 600
CT21
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 700

CT21

10ML
NT$ 700
CT22
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,350

CT22

10ML
NT$ 1,350
CT23
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,100

CT23

10ML
NT$ 1,100
CT24
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,100

CT24

10ML
NT$ 1,100
CT25
預購
ANIUS|複方精油
NT$ 600

CT25

10ML
預購
NT$ 600
  • 1