The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

阿米香樹
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

阿米香樹

10ML
NT$ 550
新喀里多尼亞柏松
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,200

新喀里多尼亞柏松

10ML
NT$ 2,200
香脂果豆木
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

香脂果豆木

10ML
NT$ 500
岩玫瑰-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,100

岩玫瑰-特級

3ML 10ML
NT$ 1,100
印蒿-特級
已售完
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

印蒿-特級

3ML
已售完
NT$ 1,000
暹羅木
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

暹羅木

10ML
NT$ 350
緬梔原精(80%)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,650

緬梔原精(80%)

1ML
NT$ 1,650
印度(大花)茉莉原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,350

印度(大花)茉莉原精

1ML
NT$ 1,350
阿拉伯(小花)茉莉原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,200

阿拉伯(小花)茉莉原精

1ML
NT$ 1,200
中國(小花)茉莉(CO2)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,500

中國(小花)茉莉(CO2)

1ML
NT$ 1,500
埃及(大花)茉莉原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,550

埃及(大花)茉莉原精

1ML 惜福折扣 1ML
NT$ 1,550
昆士亞
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

昆士亞

5ML
NT$ 650
  • 1