The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

印度肉桂-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

印度肉桂-特級

3ML
NT$ 450
欖香脂
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

欖香脂

10ML
NT$ 420
龍艾
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

龍艾

5ML
NT$ 400
沒藥
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 980

沒藥

10ML
NT$ 980
穗甘松-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,750

穗甘松-特級

5ML
NT$ 1,750
綠花白千層-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

綠花白千層-特級

10ML
NT$ 420
鼠尾草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

鼠尾草-特級

10ML
NT$ 550
高地牛膝草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

高地牛膝草-特級

5ML 10ML
NT$ 600
香苦木
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,150

香苦木

1ML
NT$ 1,150