The Aromas You Need

推薦產品

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

印度藏茴香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

印度藏茴香

10ML
NT$ 400
CT1
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 600

CT1

10ML
NT$ 600
CT2
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 850

CT2

10ML
NT$ 850
CT4
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 3,600

CT4

10ML
NT$ 3,600
CT18
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,600

CT18

10ML
NT$ 1,600
CT19
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,500

CT19

10ML
NT$ 1,500
CT21
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 700

CT21

10ML
NT$ 700
CT22
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,350

CT22

10ML
NT$ 1,350
CT23
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,100

CT23

10ML
NT$ 1,100
阿南西精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,800

阿南西精靈

5ML
NT$ 2,800
獨角獸甘露
ADD TO BAG
ANIUS|複方純露
NT$ 1,650

獨角獸甘露

200ML
NT$ 1,650
阿南西甘露
ADD TO BAG
ANIUS|複方純露
NT$ 1,750

阿南西甘露

200ML
NT$ 1,750
  • 1