The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

爪哇香茅-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 260

爪哇香茅-特級

5ML
NT$ 260
錫蘭香茅-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

錫蘭香茅-特級

10ML
NT$ 450
檸檬馬鞭草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,550

檸檬馬鞭草-特級

3ML
NT$ 1,550
龍艾
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

龍艾

5ML
NT$ 400
白松香-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 850

白松香-特級

5ML
NT$ 850
圓葉當歸
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,100

圓葉當歸

5ML
NT$ 1,100
香蜂草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,350

香蜂草-特級

1ML
NT$ 1,350
胡椒薄荷-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 560

胡椒薄荷-特級

10ML
NT$ 560
佛手柑葉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

佛手柑葉

10ML
NT$ 800
快樂鼠尾草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

快樂鼠尾草-特級

5ML
NT$ 900
檀香(印度白檀)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

檀香(印度白檀)

1ML 10ML
NT$ 800
太平洋檀香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,800

太平洋檀香

3ML
預購
NT$ 1,800
  • 1