The Aromas You Need

推薦產品

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

印度藏茴香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

印度藏茴香

10ML
預購
NT$ 400
佛手柑-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

佛手柑-特級

10ML 30ML
NT$ 600
佛手柑(無光敏)-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

佛手柑(無光敏)-特級

10ML
NT$ 650
東印度檸檬香茅-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 380

東印度檸檬香茅-特級

10ML
NT$ 380
山雞椒-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

山雞椒-特級

10ML
NT$ 420
廣藿香-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 850

廣藿香-特級

10ML
NT$ 850
檸檬百里香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

檸檬百里香

5ML
NT$ 450
杜松漿果-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

杜松漿果-特級

5ML
NT$ 600
印度乳香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

印度乳香

10ML 30ML
NT$ 550
完全依蘭-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

完全依蘭-特級

10ML 30ML
NT$ 650
特級依蘭-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

特級依蘭-特級

10ML
NT$ 1,000