The Aromas You Need

推薦產品

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

香脂果豆木
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

香脂果豆木

10ML
預購
NT$ 500
黃玉蘭原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,450

黃玉蘭原精

1ML
NT$ 2,450
岩玫瑰-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,100

岩玫瑰-特級

3ML 10ML
NT$ 1,100
莎草
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

莎草

5ML
預購
NT$ 600
印蒿-特級
已售完
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

印蒿-特級

3ML
已售完
NT$ 1,000
欖香脂
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

欖香脂

10ML
NT$ 420
黑雲杉-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 680

黑雲杉-特級

10ML 30ML
NT$ 680
白雲杉-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

白雲杉-特級

5ML
NT$ 700
暹羅木
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

暹羅木

10ML
NT$ 350
挪威雲杉-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,100

挪威雲杉-特級

10ML
預購
NT$ 1,100
大根老鸛草
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,500

大根老鸛草

3ML
NT$ 1,500
馬纓丹
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 820

馬纓丹

3ML
NT$ 820
  • 1