The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

葛羅索醒目薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

葛羅索醒目薰衣草-特級

10ML
NT$ 350
甜醒目薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

甜醒目薰衣草-特級

30ML
NT$ 700
蘇米醒目薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

蘇米醒目薰衣草-特級

10ML
NT$ 450
亞碧拉醒目薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

亞碧拉醒目薰衣草-特級

10ML
NT$ 350
穗花薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

穗花薰衣草-特級

10ML
NT$ 550
梅耶薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

梅耶薰衣草-特級

10ML
NT$ 600
高地真正薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 680

高地真正薰衣草-特級

10ML 30ML
NT$ 680
喀什米爾薰衣草
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

喀什米爾薰衣草

10ML
NT$ 600
野生薰衣草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,650

野生薰衣草-特級

10ML
NT$ 1,650
沒藥
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 980

沒藥

10ML
NT$ 980
杜松漿果-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

杜松漿果-特級

5ML
NT$ 600
高地杜松-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 680

高地杜松-特級

5ML 30ML
NT$ 680
  • 1