The Aromas You Need

推薦產品

2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

越南白千層-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

越南白千層-特級

10ML
NT$ 450
欖香脂
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

欖香脂

10ML
NT$ 420
澳洲尤加利-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

澳洲尤加利-特級

10ML
NT$ 500
白雲杉-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

白雲杉-特級

5ML
NT$ 700
大高良薑
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 780

大高良薑

3ML
NT$ 780
豆蔻-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

豆蔻-特級

5ML
NT$ 700
芫荽-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

芫荽-特級

10ML
NT$ 650
月桂-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

月桂-特級

5ML
NT$ 420
米契爾胡椒薄荷
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

米契爾胡椒薄荷

10ML
NT$ 600
胡椒薄荷-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 560

胡椒薄荷-特級

10ML
NT$ 560
香桃木-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 720

香桃木-特級

10ML 30ML
NT$ 720
綠香桃木-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

綠香桃木-特級

5ML
NT$ 900
  • 1