The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

印度藏茴香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

印度藏茴香

10ML
預購
NT$ 400
印度肉桂-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

印度肉桂-特級

3ML
NT$ 450
莎草
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

莎草

5ML
預購
NT$ 600
玫瑰天竺葵
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 750

玫瑰天竺葵

10ML
NT$ 750
玫瑰天竺葵-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

玫瑰天竺葵-特級

10ML
NT$ 1,000
波旁天竺葵
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

波旁天竺葵

5ML 30ML
NT$ 400
桉油醇樟(羅文莎葉)-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

桉油醇樟(羅文莎葉)-特級

10ML
NT$ 600
杜松漿果-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

杜松漿果-特級

5ML
NT$ 600
乳香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

乳香

10ML
NT$ 800
乳香CO2-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,350

乳香CO2-特級

10 ML
NT$ 1,350
神聖乳香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

神聖乳香

5 ML
NT$ 900