The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

佛手柑-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

佛手柑-特級

10ML 30ML
NT$ 600
佛手柑(無光敏)-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

佛手柑(無光敏)-特級

10ML
NT$ 650
爪哇香茅-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 260

爪哇香茅-特級

5ML
NT$ 260
錫蘭香茅-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

錫蘭香茅-特級

10ML
NT$ 550
芳枸葉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,250

芳枸葉

5ML
NT$ 1,250
豆蔻-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

豆蔻-特級

5ML
NT$ 700
佛手柑葉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

佛手柑葉

10ML
NT$ 800
桉油醇樟(羅文莎葉)-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

桉油醇樟(羅文莎葉)-特級

10ML
NT$ 600
桉油醇迷迭香-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 980

桉油醇迷迭香-特級

30ML 10ML
NT$ 980
檸檬百里香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

檸檬百里香

5ML
NT$ 450
岩蘭草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,350

岩蘭草-特級

10ML
NT$ 1,350
波旁岩蘭草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 850

波旁岩蘭草-特級

5ML
NT$ 850
  • 1