The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

CT1
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 600

CT1

10ML
NT$ 600
CT2
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 850

CT2

10ML
NT$ 850
CT3
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,750

CT3

10ML
NT$ 2,750
CT4
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 3,600

CT4

10ML
NT$ 3,600
CT5A
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 3,000

CT5A

10ML
NT$ 3,000
CT15
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,250

CT15

10ML
NT$ 2,250
CT16
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,500

CT16

10ML
NT$ 1,500
CT17
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,300

CT17

10ML
NT$ 2,300
CT24
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,100

CT24

10ML
NT$ 1,100
CT26
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,050

CT26

10ML
NT$ 1,050
CT28
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,550

CT28

10ML
NT$ 2,550
CT29
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,100

CT29

10ML
NT$ 1,100
  • 1