The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

CT6
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,300

CT6

10ML
NT$ 1,300
CT7
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,600

CT7

10ML
NT$ 1,600
CT8
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 600

CT8

10ML
NT$ 600
CT9
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 3,000

CT9

10ML
NT$ 3,000
CT10
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,500

CT10

10ML
NT$ 1,500
CT11
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,500

CT11

10ML
NT$ 1,500
CT16
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,500

CT16

10ML
NT$ 1,500
CT27
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 700

CT27

10ML
NT$ 700
CT28
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,550

CT28

10ML
NT$ 2,550
CT31B
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,900

CT31B

10ML
NT$ 1,900
鹿女精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 2,350

鹿女精靈

10ML
NT$ 2,350
極光精靈
預購
ANIUS|複方精油
NT$ 1,250

極光精靈

10ML
預購
NT$ 1,250
  • 1