The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

欖香脂
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

欖香脂

10ML
NT$ 420
圓葉當歸
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,100

圓葉當歸

5ML
NT$ 1,100
松紅梅
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

松紅梅

3ML
NT$ 500
胡椒薄荷-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 560

胡椒薄荷-特級

10ML
NT$ 560
沒藥
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 980

沒藥

10ML
NT$ 980
馬鞭草酮迷迭香-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

馬鞭草酮迷迭香-特級

5ML
NT$ 650
快樂鼠尾草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

快樂鼠尾草-特級

5ML
NT$ 900
檀香(印度白檀)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

檀香(印度白檀)

1ML 10ML
NT$ 800
太平洋檀香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,800

太平洋檀香

3ML
預購
NT$ 1,800
印度乳香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

印度乳香

10ML 30ML
NT$ 550
芳香白珠-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 520

芳香白珠-特級

10ML
NT$ 520
高地牛膝草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

高地牛膝草-特級

5ML 10ML
NT$ 600
  • 1