The Aromas You Need

推薦產品

2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

義大利永久花-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,800

義大利永久花-特級

3ML 5ML
NT$ 1,800
香桃木-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 720

香桃木-特級

10ML 30ML
NT$ 720
綠香桃木-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

綠香桃木-特級

5ML
NT$ 900
乳香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

乳香

10ML
NT$ 800
印度乳香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

印度乳香

10ML 30ML
NT$ 550
櫻桃籽油
ADD TO BAG
OSHADHI|單方植物油
NT$ 650

櫻桃籽油

30ML
NT$ 650
大馬士革玫瑰花浸泡油
ADD TO BAG
OSHADHI|單方植物油
NT$ 500

大馬士革玫瑰花浸泡油

30ML
NT$ 500
大馬士革玫瑰(保加利亞)純露-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方純露
NT$ 680

大馬士革玫瑰(保加利亞)純露-特級

200ML
NT$ 680
德國洋甘菊純露-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方純露
NT$ 450

德國洋甘菊純露-特級

100ML
NT$ 450
西洋蓍草純露-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方純露
NT$ 420

西洋蓍草純露-特級

100ML
NT$ 420
香桃木純露-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方純露
NT$ 420

香桃木純露-特級

100ML
NT$ 420
義大利永久花純露-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方純露
NT$ 360

義大利永久花純露-特級

100ML
NT$ 360
  • 1