The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

檸檬羅勒-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

檸檬羅勒-特級

5ML
NT$ 700
莎草
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

莎草

5ML
預購
NT$ 600
緬梔原精(80%)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,650

緬梔原精(80%)

1ML
預購
NT$ 1,650
聖約翰草-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,650

聖約翰草-特級

3ML
NT$ 1,650
卡塔菲-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 300

卡塔菲-特級

5ML
NT$ 300
胡蘿蔔籽
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

胡蘿蔔籽

5ML
NT$ 450
銀合歡原精(66%)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 380

銀合歡原精(66%)

1ML
NT$ 380
檀香(印度白檀)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 800

檀香(印度白檀)

1ML 10ML
NT$ 800
太平洋檀香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,800

太平洋檀香

3ML
預購
NT$ 1,800
澳洲檀香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,880

澳洲檀香

3ML
預購
NT$ 1,880
芹菜籽
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

芹菜籽

5ML
NT$ 350
側柏醇百里香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 950

側柏醇百里香

5ML
預購
NT$ 950
  • 1