The Aromas You Need

推薦產品

CT12
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,250

CT12

10ML
NT$ 1,250
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
柳 按摩油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,600

柳 按摩油

30ML
NT$ 1,600
鹿女夢油
預購
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,350

鹿女夢油

15 ML
預購
NT$ 1,350
哈樂奇迪奇冷壓初榨橄欖油
ADD TO BAG
CANJUNE|橄欖油
NT$ 1,880

哈樂奇迪奇冷壓初榨橄欖油

250ML
NT$ 1,880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

洋茴香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 390

洋茴香

5ML
預購
NT$ 390
銀艾
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 850

銀艾

3ML
預購
NT$ 850
熱帶羅勒-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

熱帶羅勒-特級

10ML
NT$ 600
神聖羅勒-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

神聖羅勒-特級

5ML
NT$ 450
波羅尼花原精
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 4,050

波羅尼花原精

1ML
預購
NT$ 4,050
大葉依蘭
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

大葉依蘭

10ML
NT$ 650
黃玉蘭原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,450

黃玉蘭原精

1ML
NT$ 2,450
橡木苔原精(75%)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

橡木苔原精(75%)

5ML
預購
NT$ 550
多苞葉尤加利(桉油醇)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

多苞葉尤加利(桉油醇)

10ML
NT$ 600
多苞葉尤加利(單萜酮)-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,500

多苞葉尤加利(單萜酮)-特級

5ML 10ML
預購
NT$ 1,500
玫瑰尤加利
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

玫瑰尤加利

10ML
NT$ 600
暹羅木
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

暹羅木

10ML
NT$ 350
  • 1