The Aromas You Need

推薦產品

酒神花園
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,780

酒神花園

100ML
NT$ 1,780
應莫帖02亮顏精萃
ADD TO BAG
ANIUS|臉部菁華油
NT$ 550

應莫帖02亮顏精萃

10ML
NT$ 550
酒神甘露
ADD TO BAG
ANIUS|複方純露
NT$ 1,850

酒神甘露

200ML
NT$ 1,850
酒神精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,250

酒神精靈

10ML
NT$ 1,250
酒神聖油
ADD TO BAG
ANIUS|複方植物油
NT$ 1,150

酒神聖油

100ML
NT$ 1,150
酒神魔杖
ADD TO BAG
ANIUS|臉部菁華油
NT$ 780

酒神魔杖

10ML
NT$ 780
應莫帖03亮顏精萃
ADD TO BAG
ANIUS|臉部菁華油
NT$ 550

應莫帖03亮顏精萃

10ML
NT$ 550
舒舒氣茶-複方香草茶
ADD TO BAG
CANJUNE|限定商品
NT$ 450

舒舒氣茶-複方香草茶

12入
NT$ 450
應莫帖05亮顏精萃
ADD TO BAG
ANIUS|臉部菁華油
NT$ 550

應莫帖05亮顏精萃

10ML
NT$ 550
酒神夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

酒神夢油

15 ML
NT$ 1,550
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

印度藏茴香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

印度藏茴香

10ML
NT$ 400
巨香茅-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 580

巨香茅-特級

5ML
NT$ 580
樹艾
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,790

樹艾

3ML
NT$ 1,790
甜羅勒(沉香醇)-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

甜羅勒(沉香醇)-特級

10ML
NT$ 600
艾蒿
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 410

艾蒿

5ML
NT$ 410
側柏酮白葉蒿
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

側柏酮白葉蒿

10ML
NT$ 650
圓葉布枯
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,500

圓葉布枯

5ML
NT$ 1,500
橢圓葉布枯
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 950

橢圓葉布枯

3ML
NT$ 950
刺檜木-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 550

刺檜木-特級

5ML
NT$ 550
大葉依蘭
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

大葉依蘭

10ML
NT$ 650
古巴香脂(樹脂)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

古巴香脂(樹脂)

10ML
預購
NT$ 500
古巴香脂(蒸餾)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

古巴香脂(蒸餾)

10ML
NT$ 500
  • 1