The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

檸檬羅勒-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

檸檬羅勒-特級

5ML
NT$ 700
波羅尼花原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 4,050

波羅尼花原精

1ML
NT$ 4,050
墨西哥沉香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

墨西哥沉香

10ML 30ML
NT$ 500
大葉依蘭
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

大葉依蘭

10ML
NT$ 650
黃玉蘭原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,450

黃玉蘭原精

1ML
NT$ 2,450
杭白菊(菊花)原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,250

杭白菊(菊花)原精

1ML
NT$ 1,250
柳杉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

柳杉

3ML
NT$ 900
莎草
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 600

莎草

5ML
NT$ 600
印蒿-特級
已售完
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

印蒿-特級

3ML
已售完
NT$ 1,000
南木蒿-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

南木蒿-特級

3ML
預購
NT$ 420
岬角雪灌木
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,250

岬角雪灌木

3ML
預購
NT$ 1,250
岬角甘菊
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,950

岬角甘菊

3ML
NT$ 1,950
  • 1