The Aromas You Need

推薦產品

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

非洲藍香茅
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

非洲藍香茅

5ML
預購
NT$ 350
巨香茅-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 580

巨香茅-特級

5ML
預購
NT$ 580
芳香羅文莎葉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 580

芳香羅文莎葉

10ML
NT$ 580
髯花杜鵑-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 750

髯花杜鵑-特級

10ML
預購
NT$ 750
馬達加斯加鹽膚木
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 560

馬達加斯加鹽膚木

10ML
預購
NT$ 560
大馬士革玫瑰原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

大馬士革玫瑰原精

1ML
NT$ 900
大馬士革玫瑰(土耳其)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,000

大馬士革玫瑰(土耳其)

1ML
NT$ 2,000
大馬士革玫瑰(保加利亞)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,450

大馬士革玫瑰(保加利亞)

1ML
預購
NT$ 2,450
保加利亞白玫瑰
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 3,000

保加利亞白玫瑰

1ML
NT$ 3,000
大馬士革玫瑰(波斯)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,000

大馬士革玫瑰(波斯)

1ML 5ML
NT$ 2,000
大馬士革玫瑰(保加利亞)-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 9,500

大馬士革玫瑰(保加利亞)-特級

3ML
預購
NT$ 9,500
馬鞭草酮迷迭香-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

馬鞭草酮迷迭香-特級

5ML
NT$ 650
  • 1