The Aromas You Need

推薦產品

精衛夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

精衛夢油

15 ML
NT$ 1,550
ANIUS|精選優惠
NT$ 3,000

誘惑鹿女—魅力自信組 85折

一組
精衛花園
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,800

精衛花園

100ML
NT$ 1,800
ANIUS|精選優惠
NT$ 3,961

月宮嫦娥—護宮月安組 85折

一組
精衛魔杖
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,080

精衛魔杖

10ML
NT$ 1,080
ANIUS|精選優惠
NT$ 3,238

璀璨維納斯—晶潤奇肌組 85折

一組
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

非洲藍香茅
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

非洲藍香茅

5ML
NT$ 350
印度藏茴香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

印度藏茴香

10ML
NT$ 400
樹艾
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,790

樹艾

3ML
NT$ 1,790
銀艾
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 850

銀艾

3ML
NT$ 850
神聖羅勒-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 450

神聖羅勒-特級

5ML
NT$ 450
艾蒿
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 410

艾蒿

5ML
NT$ 410
側柏酮白葉蒿
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

側柏酮白葉蒿

10ML
NT$ 650
圓葉布枯
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,500

圓葉布枯

5ML
預購
NT$ 1,500
橢圓葉布枯
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 950

橢圓葉布枯

3ML
NT$ 950
歐柴胡-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,400

歐柴胡-特級

5ML
NT$ 1,400
刺檜漿果-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 380

刺檜漿果-特級

5ML
NT$ 380
岬角白梅
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

岬角白梅

3ML
NT$ 500
  • 1