The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

非洲藍香茅
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

非洲藍香茅

5ML
NT$ 350
刺檜漿果-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 380

刺檜漿果-特級

5ML
NT$ 380
柳杉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

柳杉

3ML
NT$ 900
西伯利亞冷杉
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 950

西伯利亞冷杉

30ML
NT$ 950
黑雲杉-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 680

黑雲杉-特級

10ML 30ML
NT$ 680
白雲杉-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

白雲杉-特級

5ML
預購
NT$ 700
挪威雲杉-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,100

挪威雲杉-特級

10ML
預購
NT$ 1,100
歐洲赤松-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 680

歐洲赤松-特級

10ML 30ML
NT$ 680
科西嘉黑松-特級
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

科西嘉黑松-特級

5ML
預購
NT$ 500
矮松-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 380

矮松-特級

5ML
NT$ 380
西部黃松
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,150

西部黃松

10ML
NT$ 1,150
海松-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 680

海松-特級

10ML
NT$ 680
  • 1