The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

安息香原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

安息香原精

10ML
NT$ 420
安息香(55%)-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 750

安息香(55%)-特級

10ML
NT$ 750
巴西乳香
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 850

巴西乳香

5ML
預購
NT$ 850
香脂果豆木
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

香脂果豆木

10ML
預購
NT$ 500
古巴香脂(樹脂)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

古巴香脂(樹脂)

10ML
NT$ 500
古巴香脂(蒸餾)
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

古巴香脂(蒸餾)

10ML
NT$ 500
欖香脂
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

欖香脂

10ML
NT$ 420
古芸香脂
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 420

古芸香脂

10ML
NT$ 420
沒藥
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 980

沒藥

10ML
NT$ 980
紅沒藥
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 750

紅沒藥

5ML
NT$ 750
秘魯香脂(蒸餾)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 700

秘魯香脂(蒸餾)

10ML
預購
NT$ 700
秘魯香脂(樹脂)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

秘魯香脂(樹脂)

10ML
預購
NT$ 500
  • 1