The Aromas You Need

推薦產品

成年禮夢油
ADD TO BAG
ANIUS|複方按摩油
NT$ 1,550

成年禮夢油

15 ML
NT$ 1,550
2024琥珀時光年度限定油
ADD TO BAG
CANJUNE|複方按摩油
NT$ 880

2024琥珀時光年度限定油

10ML
NT$ 880
應莫帖01精靈
ADD TO BAG
ANIUS|複方精油
NT$ 1,800

應莫帖01精靈

5ML
NT$ 1,800
肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園x非零農場-Minjito綠野之風-草本特調複方純露

200 ML
NT$ 880
肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露
ADD TO BAG
CANJUNE|複方純露
NT$ 880

肯園-Mangria豐盛之泉-果香特調複方純露

200 ML
NT$ 880
品牌 (0)
情緒需求 (0)
產品類別 (0)
更多選項

按摩部位

使用空間

建議使用人群

植物能量

按摩對象

適用情境

香調

五星類型

脈輪

香氣六力

日常五勞

身體肌膚保養

臉部肌膚

波羅尼花原精
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 4,050

波羅尼花原精

1ML
預購
NT$ 4,050
墨西哥沉香
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 500

墨西哥沉香

10ML 30ML
NT$ 500
大葉依蘭
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 650

大葉依蘭

10ML
NT$ 650
黃玉蘭原精
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,450

黃玉蘭原精

1ML
NT$ 2,450
印蒿-特級
已售完
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

印蒿-特級

3ML 惜福折扣 3ML
已售完
NT$ 1,000
緬梔原精(80%)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,650

緬梔原精(80%)

1ML
預購
NT$ 1,650
玫瑰天竺葵
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 750

玫瑰天竺葵

10ML
NT$ 750
玫瑰天竺葵-特級
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 1,000

玫瑰天竺葵-特級

10ML
NT$ 1,000
波旁天竺葵
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 400

波旁天竺葵

5ML 30ML
NT$ 400
鷹爪豆原精(90%)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 2,200

鷹爪豆原精(90%)

1ML
預購
NT$ 2,200
芳樟
ADD TO BAG
OSHADHI|單方精油
NT$ 350

芳樟

10ML 30ML
NT$ 350
蜂蜜原精(25%)
預購
OSHADHI|單方精油
NT$ 900

蜂蜜原精(25%)

5ML
預購
NT$ 900
  • 1